woensdag 15 februari 2012

Kant over de vrije wil IN EEN SCHEMA


FENOMENALE WERELD

De wereld zoals die aan ons verschijnt binnen de beperkingen van onze zintuigen en ons verstand. Dit is de kennis van de natuur zoals wij die via de wetenschap verkrijgen. Wetenschap is zekere, maar beperkte kennis van de fenomenale wereld, niet van de wereld zoals die op zichzelf is. De wetenschappelijke blik op de mens begrijpt de mens in termen van oorzaak en gevolg, zodoende kan er in deze wetenschappelijke blik op de mens geen plaats zijn voor zoiets als een vrije wil.
Het determinisme hoort bij de fenomenale wereld, maar hoeft niet te gelden in de noumenale wereld.

DE WETENSCHAPPELIJKE BRIL:
O^O
·       Kijkt naar de Natuur
·       Ziet contingentie in zintuiglijke waarnemingen
·       Denkt in oorzaken en hun gevolgen
·       Gaat uit van de principes van causaliteit en determinisme
·       Sluit vrije wil en verantwoordelijkheid a priori uit=========================================================================NOUMENALE WERELD

De wereld zoals die op zichzelf genomen is. Deze wereld kunnen wij niet ontdekken als wetenschappelijke observatoren, maar wij maken er deel van uit als moreel handelende wezens. In onze omgang met elkaar prijzen en veroordelen wij elkaar  vanwege ons gedrag, omdat wij vinden dat wij ook anders hadden kunnen kiezen en dat wijzelf de oorzaak zijn van de keuzes die wij maken.
De vrije wil is een noumenon, een gedachte die niet wetenschappelijk bewezen kan worden.  Niettemin moet de vrije wil bestaan, omdat anders moreel handelen onmogelijk zou zijn.  

DE ETHISCHE BRIL:
O^O
·       Kijkt naar de Vrijheid
·       Ziet de noodzakelijkheid van ethische wetten
·       Denkt in intenties en doeleinden
·       Gaat uit van het principe van alternatieve mogelijkheden en dat van ultieme oorzaken
·       Vooronderstelt vrije wil en verantwoordelijkheid


Geen opmerkingen:

Een reactie posten